HomepageGovernance

Governance

Safinov Kanatbek Beissenbekovich

Director

Suleimen Lyazzat Zhanylyskyzy

Deputy Director

Bekzhanov Berik Aidarbekovich

Deputy Director